Skip to content

Otsi teenust märksõnade abil: nt “tervisetõend”, “gripi vaktsiin”, “retsepti väljastamine” vms.

Vastuvõtud EUR
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (arst) sidumine, veresuhkur, uriin, kõrvaloputus, süstimine l/v, l/m, retsepti väljastamine, vererõhu mõõtmine jne) 35 €
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt 25 €
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt (sidumine, veresuhkur, uriin, kõrvaloputus, õmbluste eemaldamine, süstimine, retsepti väljastamine, vererõhu mõõtmine, kaalumine, nõustamine jne) 20 €
Kindlustamata isiku kaugkonsultatsioon telefoni teel 15 €
Kindlustamata isikule retsepti väljastamine (vastuvõtuta) 10 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.

Koduvisiidid EUR
Kindlustatud ja nimistu patsient (v.a alla 2-aastane laps ja rase, kelle raseduse on arst tuvastanud) 5 €
Kindlustatud ja nimistu patsient (alla 2-aastane laps ja rase, kelle raseduse on arst tuvastanud) tasuta
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (arst) 40 €
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (arst) 30 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.

Tõendite vormistamine EUR
Tervisetõend (Toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad) 70 €
Tervisetõend (Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi , et saada loomseid saadusi enda tarbeks) 70 €
Tervisetõend (Õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad) 30 €
Tervisetõend (Abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad) 30 €
Tervisetõend (Tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad) 30 €
Tervisetõend (Kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu-ja isikuteenuseid osutavad töötajad) 30 €
Tervisetõend (eeldab eelnevalt tehtud kehtivat kopsuröntgenit) 15 €
Mootorsõiduki juhi tervisetõend (A- ja B-kategooria) 30 €
Mootorsõidukijuhi tervisetõend (C-, D- ja E-kategooria) 35 €
Relvaloa/ abipolitseiniku taotleja tervisetõend 35 €
Tõend laagrisse, ujulasse, lasteaeda, õppeasutusele 5 €
Tõend kaitseliidule 30 €
Tõend turismifirmale 15 €
Tõend sanatooriumi 10 €
Tõend välisriiki tööle- või õppimaasumiseks (lisanduvad nõutavate analüüside hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale) 30 €
Kindlustusdokumentide vormistamine 30 €
Tõend pangale 30 €
Tõend migratsiooniametile (lisanduvad analüüside hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale) 20 €
Väljavõte ambulatoorsest kaardist tasuta
Puudumistõend 5 €
Võõrkeelne väljavõte haigusloost 45 €
Karantiinitõend, kaitsesüstimistõend tasuta
Meditsiinilise abivahendi taotluse tõend tasuta
Dublikaat saatekirjast, puudumis- või immuniseerimistõendist 1 €
Dublikaat kehtivast tervisetõendist 10 €
Koopia A4 formaadis 0,50 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.

Digiretseptid EUR
Kindlutamata patsiendile digiretsepti väljastamine 10 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.

Analüüsid ja uuringud EUR
Vereanalüüs Vastavalt tervisekassa hinnakirjale
Pereõe nõustamine 5 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas. Hinnad on kujundatud vastavalt Tervisekassa hinnakirjale. Analüüsidele lisandub pereõe nõustamine

Kindlustamata või nimistuväline patsient EUR
Elektrokardiograafia, pildipangas arhiveeritud 25 €
Kopsuröntgen 25 €
EKG monitooring 24 tundi 80 €
Vererõhu monitooring 24 tundi 50 €
Toonaudiomeetria 20 €
Tümpanomeetria 20 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.

Vaktsineerimised EUR
Vaktsineerimise passi väljastamine 3 €
Vaktsineerimise passi dublikaadi väljastamine 10 €
Tuulerõuged 60 €
A+B hepatiit, täiskasvanu 50 €
A hepatiit, täiskasvanu 40 €
A hepatiit, laps 28 €
B hepatiit, täiskasvanu 31 €
B hepatiit, laps 18 €
Puukentsefaliit, täiskasvanu 35 €
Puukentsefaliit, laps 33 €
Gripivaktsiin, täiskasvanu/laps 15 €
HPV vaktsiin 135 €
Difteeria/teetanus/läkaköha, täiskasvanu 24 €
Pneumokokk, laps 66 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.

Sidumised EUR
Sidumine (alla 6cm haav) 10 €
Sidumine (üle 6cm haav) 26 €
Põletushaav 26 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.

Terviseteenused EUR
Elektriravi 9 €

Tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda kaardiga või sularahas.


Ettevalmistus uuringuteks

Rinnavähi sõeluuring naistele

Rinnavähi uuringu meelespea ja läbiviimine

Uuringupäeval tuleks hoiduda deodorandi, kehakreemi ja -puudri kasutamisest, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.

 • Uuringu läbiviimiseks koos dokumentide vormistamisega kulub umbes 15–20 minutit
 • Uuringu teostamiseks tuleb ülakeha lahti riietada
 • Kummastki rinnanäärmest tehakse kaks erisuunalist ülesvõtet, mis võib põhjustada ebamugavustunnet, kuid mitte valu
Pärast uuringut
 • Mammograafilise uuringu vastuse saate kokkulepitud viisil, kas e-postiga või kirja teel
 • Kui mammogramm näitab muutusi rinnanäärmekoes, kutsutakse Teid täiendavatele uuringutele. Tagasikutsututele tehakse täiendavaid mammograafilisi ülesvõtteid ning vajadusel uuritakse rinda ultraheliga või võetakse koeproov

NB! Juhime Teie tähelepanu, et tagasikutsumine täiendavatele uuringutele ei tähenda rinnavähi diagnoosi!

Emakakaelavähi sõeluuring

HPV uuringu meelespea ja läbiviimine

 • HPV uuringu andmine sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse väikese harjakesega proovimaterjal
 • Rakuproov võetakse emakakaela limaskesta pinnalt ja emakakaelakanalist, seejärel uuritakse proovi laboris
 • Protseduur on valutu
 • Kõige sobivam on uuringuproovi anda menstruatsioonitsükli 10.–20. päeval

NB! Proovi ei saa võtta menstruatsiooni ajal.

Pärast uuringut
 • HPV uuringu järgselt ei ole mingeid piiranguid Teie tavapärasele eluviisile
 • Vastuse edastab uuringut teinud labor Tervise Infosüsteemi, kus see on leitav sarnaselt kõikidele teistele uuringuvastustele
 • Kui teie uuringus ohtlikke viirustüvesid ei esine, siis olete sõeluuringule oodatud tagasi 5 aasta pärast ja eraldi teavitust teile ei saadeta
 • Kui selgub, et olete mõne(de) kõrge riskide viirustüvede kandja, siis analüüsitakse laboris samast materjalist võimalikke emakakaela rakumuutusi
 • Kordusuuringute ja lisauuringute vajadusest teavitatakse teid personaalselt
 • Juhul, kui Teil avastatakse rakumuutused, osutuvad vajalikuks kordusuuringud, sest paljud rakumuutused on isetaanduvad või selgub nende tulemusena ravivajadus
 • Kordusuuringute vajadusest teavitatakse Teid personaalselt
Jämesoolevähi sõeluuring

Jämesoolevähi sõeluuringul osalemiseks tuleb ühendust võtta oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule

Perearsti või -õe vastuvõtul saate väljaheiteproovi võtmise komplekti, kus on proovinõu, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress. Proovi saab võtta kodus ning seejärel tuleb see saata postiga laborisse. Proovi saatmise postikulu on eelnevalt tasutud ja lisakulutusi proovi saatmisega ei kaasne.

Perearstikeskusesse on vastavalt sihtrühma suurusele viidud sõeluuringuks vajalikud väljaheiteproovi võtmise komplektid ja koloskoopiaeelseks soolepuhastuse protseduuriks vajalikud ravimid (lahtistid).

Võimalike küsimuste korral pöörduge oma perearsti või -õe poole, kes nõustab teid ja vastab uuringuga seotud küsimustele.

Jämesoolevähi uuringule saab minna ka sõeluuringu väliselt ja selleks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Kui teil on tervisemure ja soovte uuringule minna, siis tuleb teil esmalt pöörduda oma perearsti poole, kes vajadusel kontrollib teie tervist või suunab lisauuringule.

Riskipõhine ravijuhtimine