Skip to content

Uuringutest üldiselt

Kliinilised ravimiuuringud on uuringud, mis viiakse läbi vabatahtlike inimestega eesmärgiga hinnata ravimite ohutust ja tõhusust. Need on otsustava tähtsusega uute ravimite turustamiseks ning koosnevad mitmest etapist.

1. faas: hõlmavad väikest tervete vabatahtlike rühma (tavaliselt alla 100) ja keskenduvad ravimi ohutuse ja annuse hindamisele. Teadlased jälgivad osalejaid tähelepanelikult kahjulike mõjude suhtes.

2. faas: selles faasis antakse ravimit suuremale rühmale haigestunud patsientidele (tavaliselt paarsada inimest). Eesmärk on koguda esialgseid andmeid ravi efektiivsusest ja hinnata täiendavalt ohutust.

3. faas: need uuringud hõlmavad palju suuremat osalejate rühma (sageli mitusada kuni tuhat) ja võrdlevad uut ravimit olemasolevate standardravimite või platseeboga. Eesmärk on kinnitada uuritava ravimi tõhusust, jälgida kõrvaltoimeid ja koguda teavet, mis võimaldab ravimit ohutult kasutada.

4. faas: järelevalveuuringud, mida teostatakse peale ravimi turustamist ehk müügiloa saamist. Nad jätkavad ravimi ohutuse ja tõhususe jälgimist suuremates ja mitmekesisemates populatsioonides pikema aja jooksul.

Kliinilised uuringud viiakse läbi vastavalt rangetele protokollidele ja juhistele, mille on kehtestanud reguleerivad asutused, nagu Euroopa Ravimiamet (EMA) või Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (FDA) . Eetilised kaalutlused on esmatähtsad ja osalejad peavad enne osalemist andma teadliku nõusoleku. Lisaks jälgivad uuringuid järelvalveorganisatsioonid või eetikakomiteed, et tagada osalejate ohutus ja kaitse. terviklikkus.

Kliiniliste uuringute tulemused aitavad kaasa teaduse arengule ning võimaldavad pakkuda paremaid ja uudsemaid ravivõimalusi.

Pilt


Käimasolevad uuringud

Merelahe Tervisekeskus on tegelenud kliiniliste uuringutega üle 20 aasta. Tänaseks oleme osalenud üle 30. II ja III faasi uuringutes. Koostöös rahvusvaheliste ravimitootjatega on meie kaasabil jõudnud turule uusi diabeediravimeid, kõrgvererõhutõve ravimeid, kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid ning vaktsiine. Soovi korral võtke meiega ühendust ning andke oma panus uute ravimite turule jõudmiseks!

Tsütomegaloviiruse (CMV) vaktsiin

Tuulerõugete vaktsiin

Gripivaktsiin

Inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiin

Respiratoorne Süntsütiaalviirus (RSV)