Merelahe Perearstikeskuse teenused
- EKG
- Vererõhu mõõtmine
- Bakterioloogiliste külvide võtmine
- Vere- ja uriinianalüüsid
- Erinevate tõendite väljastamine (spordikoolile, sõjaväele jne)
- Süstimine
- Sidumine
- Siidide eemaldamine
- Vaktsineerimine vastavalt laste vaktsineerimiskalendrile
- Kõrvade loputamine  
                                                               

 OSUTAME JÄRGMISI TASULISI TEENUSEID (hinnakiri kehtib alates 26.06.2018)

NB! Tasuliste teenuste eest tasumine on meie keskuses võimalik ainult SULARAHAS. 

VASTUVÕTUD                                                                                                                                              EUR     

- Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (arst)                                                                         28.00   (sidumine, veresuhkur, uriin, kõrvaloputus, süstimine l/v, l/m, retsepti väljastamine, vererõhu mõõtmine jne)

- Kindlustamata  ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt                                                     18.00 - Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt                                                      15.00 (sidumine, veresuhkur, uriin, kõrvaloputus, õmbluste eemaldamine, süstimine, retsepti väljastamine, vererõhu mõõtmine, kaalumine, nõustamine jne)

Erinevad analüüsid ja uuringud patsiendi soovil  (vastavalt Haigekassa hinnakirjale)                                

KODUVISIIDID

- Kindlustatud ja nimistu patsient (v.a alla 2-aastane laps ja rase, kelle raseduse on arst tuvastanud)        5.00

Kindlustatud ja nimistu patsient (alla 2-aastane laps ja rase, kelle raseduse on arst tuvastanud)             tasuta

- Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (arst)                                                                          35.00 - Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsient (õde)                                                                          20.00

 

TÕENDITE VORMISTAMINE

- Tervisetõend   (Toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega 

või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume 

puhastavad töötajad)                                                                                                                                    48.00 

- Tervisetõend (Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad

 põllumajandusloomi , et saada loomseid saadusi enda tarbeks)                                                                 48.00

- Tervisetõend (Õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega 

vahetult kokkupuutuvad töötajad)                                                                                                                  25.00

- Tervisetõend  (Abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad)                                               10.00

Tervisetõend (Tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse 

töötajad)                                                                                                                                                         25.00

Tervisetõend (Kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu-ja isikuteenuseid osutavad töötajad)                         25.00

- Mootorsõiduki juhi tervisetõend (A- ja B-kategooria)                                                                                   25.00

- Mootorsõidukijuhi tervisetõend  (C-, D- ja E-kategooria)                                                                             30.00

- Relvaloa taotleja tervisetõend                                                                                                                     30.00

- Koolikaart                                                                                                                                                     2.00  

- Tõend laagrisse, ujulasse, lasteaeda, õppeasutusele                                                                                  2.00 - Tõend spordikoolile, sõjaväele, kaitseliidule                                                                                             Tasuta - Tõend turismifirmale                                                                                                                                   10.00

- Tõend sanatooriumi                                                                                                                                      5.00

 - Tõend välisriiki tööle- või  õppimaasumiseks (lisanduvad nõutavate analüüside hinnad vastavalt 

Haigekassa hinnakirjale)                                                                                                                               10.00 

- Kindlustusdokumentide vormistamine                                                                                                        20.00

- Tõend pangale                                                                                                                                            20.00

- Tõend migratsiooniametile (lisanduvad analüüside hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale)                10.00

-Väljavõte ambulatoorsest kaardist                                                                                                             Tasuta - Puudumistõend                                                                                                                                             2.00 - Võõrkeelne väljavõte haigusloost                                                                                                                35.00

Ambulatoorse kaardi koopia tegemine                                                                                                          2.00

- Karantiinitõend, kaitsesüstimistõend                                                                                                         Tasuta

- Meditsiinilise abivahendi taotluse tõend                                                                                                    Tasuta

- Dublikaat saatekirjast, puudumis- või immuniseerimistõendist                                                                     0.80

- Koopia A4 formaadis                                                                                                                                     0.20


ANALÜÜSID ja UURINGUD PATSIENDI SOOVIL KINDLUSTAMATA või KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAL PATSIENDIL (vastavalt Haigekassa hinnakirjale)


- Kliiniline veri                                                                                                                                      3.36

- Kliiniline uriin                                                                                                                                    2.14

- Veresuhkur                                                                                                                                       1.65

- SR                                                                                                                                                     2.21

- Kilpnäärme hormoonid (TSH, FT4)                                                                                                   6.32

- PSA                                                                                                                                                   8.72

- Glükohemoglobiin                                                                                                                              6.73

- ALT                                                                                                                                                    1.72

- AST                                                                                                                                                   1.72

- Kolesterool                                                                                                                                         1.66

- Kreatiniin                                                                                                                                            1.62

- ALP                                                                                                                                                    1.62

- UA                                                                                                                                                      1.62

- Bilirubiin                                                                                                                                             1.65

  - CRV                                                                                                                                                2.30

- Uurea                                                                                                                                                 1.62

- HDL                                                                                                                                                    2.31

- LDL                                                                                                                                                    2.31

- Amülaas                                                                                                                                            1.72

- Triglütseriidid                                                                                                                                     1.66

- RF                                                                                                                                                     2.71

- ASO                                                                                                                                                  2.71

- Veregrupi ja Rh määramine                                                                                                             15.94

Teised analüüsid vastavalt Haigekassa hinnakirjale.
Analüüside hinnale lisandub pereõe tegevuse tasu 3.00. 

 

VAKTSINEERIMISED:

- Vaktsineerimise passi väljastamine                                                                                                    3.00

- Vaktsineerimise passi dublikaadi väljastamine                                                                                 10.00

-Tuulerõuged (Varilix)                                                                                                                         40.00

- A+B hepatiit (Twinrix)                                              täiskasvanu                                                      50.00

- A hepatiit (Havrix)                                                   täiskasvanu                                                       40.00

                                                                                  laps                                                                   28.00

- A hepatiit (Avaxim)                                                 täiskasvanu                                                       31.00

- B hepatiit (Engerix)                                                 täiskasvanu                                                       31.00

                                                                                  laps                                                                   18.00

- Puukentsefaliit (Encepur)                                        täiskasvanu                                                     35.00                                                                                    laps                                                                  33.00

- Puukentsefaliit (Ticovac)                                         täiskasvanu                                                      35.00

                                                                                  laps                                                                   33.0-  - Gripi vaktsiin  (Fluarix)                                           täiskasvanu/laps                                               10.00

- Gripi vaktsiin  (Vaxigrip)                                          täiskasvanu/laps                                               11.50

- Gripi vaktsiin (Idflu mikronõel)                                täiskasvanu                                                      13.50 - Gripi vaktsiin (Influvac)                                           täiskasvanu/laps                                                10.50  - Rotaviirus (Rotarix)                                               laps                                                                    57.00

- Emakakaelavähi vaktsiin (HPV Gardasil 9)           alates 9. eluaastast                                          125.00

- Difteeria, teetanus + tõend                                    täiskasvanu                                                        4.00

-Difteeria, teetanus, läkaköha (Boostrix)                 täiskasvanu                                                       24.00

- Pneumokoki vaktsiin (Prevnar 13)                        laps                                                                    66.00 

- Pneumokoki vaktsiin (Synflorix)                            laps                                                                    62.00 

- Pneumokoki vaktsiin (Pneumo 23)                     täiskasvanu/laps                                                  30.00          

 

SÜSTIMISED:

KINDLUSTAMATA VÕI KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAD PATSIENDID                                            

- i/m (lisandub ravimi hind)                                                                                                               1.00

- i/v (lisandub ravimi hind)                                                                                                               1.60                

 

SIDUMISED

KINDLUSTAMATA VÕI KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAD PATSIENDID

 - Sidumine (alla 6 cm haav)                                                                                                               10.00

 - Põletustega patsiendi sidumine                                                                                                       26.00

- Sidumine (kehapinna defekti läbimõõt on vähemalt 6 cm või suurem)                                           26.00                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UURINGUD PATSIENDI SOOVIL KINDLUSTAMATA VÕI KESKUSE NIMISTUSSE MITTE KUULUVAL PATSIENDIL

- EKG                                                                                                                                                   9.00

- Kopsuröntgen                                                                                                                                  12.00

Teised uuringud vastavalt Haigekassa hinnakirjale. 


Lisaks on võimalik vaktsineerida erinevate eelpool loetlemata haiguste vastu, palume täpsustada registratuuris.
NB! Kõik vaktsineerimised toimuvad ainult meie keskusest ostetud vaktsiinidega.